Ceník výkonů

Platnost od 1. 1. 2023

Ceny výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny:

Vyplnění potvrzení před nástupem do

200 Kč

Vydání posudku o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ a VŠ

200 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele (brigády)

200 Kč

Vydání potvrzení pro účast na sportovních akcích, aktivní sportovní činnost

250 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, rekreace, jednorázové sportovní akce- plavecký, lyžařský výcvik)

250 Kč

Vydání potvrzení o prodělaném COVID-19

100 Kč

Vydání zdravotního průkazu

300 Kč

Vyplnění formuláře úrazového pojištění, návrhu na lázeňskou péči

250 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

300 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

200 Kč

Vydání zdravotního průkazu pro děti a mladistvé

300 Kč

Administrativní úkon provedený na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce (například osvobození z TV, doporučení rekreace mimo období prázdnin, atd.)

250 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání, do škol na žádost rodičů či školy

300 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel

400 Kč

Vydání dokladů pro soudy, sociální a pracovní úřady

400 Kč

Smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.                                     Ceny jsou uvedeny včetně DPH