Ceník výkonů

Ceny výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny:

Vyšetření a vydání potvrzení před nástupem do

150 Kč

Vydání posudku o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ a VŠ

150 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele (brigády)

150 Kč

Vydání potvrzení pro účast na sportovních akcích, aktivní sportovní činnost

150 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, rekreace, jednorázové sportovní akce- plavecký, lyžařský výcvik)

150 Kč

Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování

200 Kč

Vydání zdravotního průkazu

300 Kč

Vyplnění formuláře úrazového pojištění, návrhu na lázeňskou péči

200 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

200 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

150 Kč

Administrativní úkon provedený na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce (například osvobození z TV, doporučení rekreace mimo období prázdnin, atd.)

150 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání, do škol na žádost rodičů či školy

300 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel

400 Kč

Vydání dokladů pro soudy, sociální a pracovní úřady

400 Kč

Kopie 1 strany zdravotní dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

2 Kč

Smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.                                     Ceny jsou uvedeny včetně DPH