O MNĚ

Vážení pacienti, dovolte mi se Vám představit.

Jmenuji se Blanka Řiháčková a narodila jsem se v roce 1985 v Teplicích, kde jsem absolvovala teplické gymnázium. V letech 2005 až 2011 jsem studovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (všech pět státních zkoušek jsem složila se známkou 1) a získala titul MUDr..

Po promoci jsem pracovala ve FN Královské Vinohrady. V roce 2012 se mi narodil syn Matyáš a v roce 2013 dcera Ella. Od roku 2015 do 2020 jsem pracovala na pediatrické klinice  1. LF UK a IPVZ v Thomayerově nemocnici v Praze pod vedením přednostky kliniky Doc. MUDr. Hany Houšťkové, CSc. a primáře MUDr. Pavla Kabíčka, CSc.. Pracovala jsem na všech odděleních kliniky včetně JIP a pravidelně vykonávala ústavní pohotovostní služby. V tomto období jsem absolvovala i celou řadu stáží a kurzů, např. 4 měsíční stáž na novorozeneckém oddělení a JIRP v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, dále na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici, na ARO FN TN a jiné. Od roku 2018 jsem zároveň na zkrácený úvazek pracovala v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. V roce 2020 jsem s pochvalou složila atestační zkoušku.

Ráda bych Vám ve své ordinaci nabídla odbornou pomoc založenou na nejnovějších medicínských poznatcích a přístupech (které získávám z odborných časopisů a absolvováním pediatrických kongresů), přátelský přístup k Vám i Vašim dětem, odbornou radu ohledně očkování, spolehlivost a ochotu vyřešit jakýkoli problém.

Jsem členkou České lékařské komory i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Od 10/2020 do 03/2024 jsem byla odborným garantem Dětského domova Charlotty Masarykové.